PREDAJ HUTNÝCH POLOTOVAROV        >>>        VÝROBA  ELEKTROZARIADENÍ

Systém manažérstva podľa normy:
STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008

NATO požiadavky na hodnotenie návrhu,vývoja a výroby :
AQAP 2110/2009

predaj hutných polotovarov spojovací materiál konštrukčné práce výroba el. zariadení obch. podmienky zamestnanie certifikáty o nás

   VÝROBA ELEKTROZARIADENÍ :

- VÝROBA ELEKTROZARIADENÍ A ROZVÁDZAČOV

Výroba podľa požiadaviek zákazníka s dodanou výrobnou dokumentáciou zapojenia a vyhlásením

o zhode na bezpečné používanie zariadenia.

- ÚDRŽBA ELEKTROZARIADENÍ

Pravidelná kontrola , revízie a oprava podľa platných predpisov zo zápisom do sprievodnej

dokumentácie zariadenia

- KONŠTRUKČNÉ PRÁCE NA EL. ZARIADENIACH

Zhotovenie konštrukčnej a technickej dokumentácie na výrobu a úpravu elektrozariadení a strojov

do 1000 V s overením od elektrotechnika špecialistu na koštrukciu el. zariadení