PREDAJ HUTNÝCH POLOTOVAROV        >>>        VÝROBA  ELEKTROZARIADENÍ

Systém Systém manažérstva podľa normy:
STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008

NATO požiadavky na hodnotenie návrhu,vývoja a výroby :
AQAP 2110/2009

predaj hutných polotovarov spojovací materiál konštrukčné práce výroba el. zariadení obch. podmienky zamestnanie certifikáty o nás
OBCHODNÉ MENO : TKM GROUP,v.o.s
Sídlo : Vysoká3052/ 38
921 01 PIEŠŤANY

Deň zápisu : 27.03.1998
Právna forma : Verejná obchodná spoločnosť

Spoločníci : Ing.Ondrej Korec
Ing.Jaroslav Mucha
Štatutárny orgán : Ing.Jaroslav Mucha

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava , vložka č.10017/T
 


RIADITEĽ SPOLOČNOSTI : Ing.Ondrej Korec
IČO:36227315
DIČ: 2020169261
IČ DPH : SK 2020169261
BANKOVÉ SPOJENIE :
Sídlo banky: Tatra banka,a.s. SF:TATR SK BX
ČBÚ : 2625270720/1100
IBAN : SK14 1100 0000 0026 2527 0720

E-mail : ok@tkmgroup.sk
tkmgroup@tkmgroup.sk
www sídlo : www.tkmgroup.sk