PREDAJ HUTNÝCH POLOTOVAROV        >>>        VÝROBA  ELEKTROZARIADENÍ

Systém Systém manažérstva podľa normy:
STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008

NATO požiadavky na hodnotenie návrhu,vývoja a výroby :
AQAP 2110/2009

predaj hutných polotovarov spojovací materiál konštrukčné práce výroba el. zariadení obch. podmienky zamestnanie certifikáty o nás

Konštrukčné práce v strojárenstve a elektrotechnike

Ponuka konštrukčných prác :

  • Vypracovanie výkresovej a úplnej technickej dokumentácie

  • Prekreslovanie dokumentácie do elektronickej formy

  • Prekreslovanie 2D dokumentácie do 3D

  • Podklady pre nákup materiálu

  • Konštrukcia jednoúčelových prípravkov