PREDAJ HUTNÝCH POLOTOVAROV        >>>        VÝROBA  ELEKTROZARIADENÍ

Systém manažérstva podľa normy:
STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008

NATO požiadavky na hodnotenie návrhu,vývoja a výroby :
AQAP 2110/2009

predaj hutných polotovarov spojovací materiál konštrukčné práce výroba el. zariadení obch. podmienky zamestnanie certifikáty o nás

   4. marca 2020 - aktualizácia internetovej stránky

   11. marca 2016 - aktualizácia internetovej stránky

   13. februára 2014 - aktualizácia internetovej stránky

   24. septembra 2010 - aktualizácia internetovej stránky

   09. júna 2008 - aktualizácia internetovej stránky

   20. apríla 2008 - aktualizácia internetovej stránky
   30. januára 2008 - aktualizácia internetovej stránky
  
   29. januára 2008 - spustená skúšobná prevádzka internetových stránok našej spoločnosti